Inlägg From the monthly archives: "april 2019"

Rädda bina

by

Bina är livsviktiga för vår matproduktion och spelar en central roll i naturen. Men våra vilda trädgårdsmästare är hotade. En tredjedel av Sveriges vilda bi arter riskerar att försvinna. Krisen för vildbina beror på att binas livsmiljö har förändrats; det är ont om både…(Read More)