PageLines-logo-mindre.png

Vad är Kaizen?

kaizen1Många nya metoder för förbättringsarbete kommer från Japan. Ett helt koncept för förbättring är Kaizen som betecknas som själva nyckeln till Japans konkurrenskraft.

Det är inte lätt att definiera begreppet Kaizen. Ordet kommer från ett japansk tecken som betyder översatt till svenska: förändring till det bättre. En japan vid namn Maasaki Imai har utvecklat en filosofi eller ett förhållningssätt till både arbetet och livet som kallas Kaizen. Begreppet betyder egentligen kontinuerlig förbättring, och omfattar både företagets ledning och de anställda. Kaizen filosofin innefattar inte enbart människornas arbetsliv, utan även deras sällskapsliv och familjeliv.

Alla dessa delar förtjänar att konstant förbättras. Tron att en förändring utan slut är möjlig, är djupt rotad i den japanska mentaliteten och utgör grunden i Kaizen tänkandet. Synsättet i Kaizen bygger på att det är små och kontinuerliga förändringar som är viktiga på lång sikt.

Genom att låta medarbetarna vara delaktiga i förändringsarbetet skapas ett engagemang i det dagliga arbetet. På så sätt skall arbetsrutinerna bli effektivare.

Begreppet Kaizen är ett samlingsbegrepp som innefattar de flesta av de japanska metoderna inom kvalitetsområdet, exempelvis TQC (Total Quality Control), Just-in-time och smågruppsverksamhet.

Sidor inom denna sidas kategori

Boka Golf

Företagsgolf Kaizen Emballage sponsrar den skånska golfklubben Söderslätts

Hittar du inte det du söker?

Oavsett din fråga så är du mer än välkommen att kontakta oss.