Lager och distribution

  • Lagringskapacitet på över 10.000 pallplatser
  • Ankomstkontroll
  • Plock med egen personal
  • Kaizen erbjuder all typ av kundanpassad distribution
  • Distribution direkt till kund
  • Distribution direkt in i produktion
  • Skräddarsydda utskick
  • Skåpspåfyllnad
  • Distribution sker genom avtal skrivna med åkerier.

Kommentera