Fokusering

Vill fokusera på kärnverksamhet:

Behöver större lagringskapacitet

Vill frigöra kapacitet i produktion

Vill frigöra inköpstid till strategiskt viktiga komponenter

Vill frigöra tid på godsmottagning

Vill frigöra tid på ekonomi avdelningen

Kaizen kan:

Lagerhålla och packa om produkterna

Göra enklare monteringsarbeten

Samla inköpen av förbrukningsartiklarna emballage etc.

Hjälpa till med distribution

Kommentera