Vuxit ur lokalerna

Företag som vuxit ur lokaler:

Har en verksamhet som växer snabbt

Importerar produkter –Packar om produkterna

Behöver anställa personal

Behöver mer lagerutrymme

Kaizen kan:

Lagerhålla och packa om produkterna

Hjälpa till med distribution

Samla inköpen av förbrukningsartiklarna emballage etc.

Kommentera