PageLines-logo-mindre.png

EUPS-standard

EUPS, eller End Use Performance Standad som det utläses, benämner kraven för wellpappskvalitet. Detta för att ha en universell standard som är gångbar i hela EU. Materialet måste uppfylla vissa värden i en rad olika tester vilka beskrivs närmre här under.

 • Kantkrosstest
  Kantkrossningsmotsåndet kallas även för ECT-värdet och värdet bidrar till hur bra staplingsförmåga materialet har. Testet utförs genom att kraft appliceras i wellenpipornas längdriktning och hur mycket som krävs för att krossa den.
 • Sprängstyrka
  Detta test visar på wellpappens tålighet mot ovarsam hantering. Här mäts wellpappens seghet och det tryck som den kan motstå när den tryckbelastas mellan två ringformade plattor.
 • Plankrosstryck
  Kallas även för FCT-värdet. Detta test mäter flutingens styrka och wellpappens förmåga att motstå hop-pressning. Detta görs genom att wellpappen utsätts för tryck appliceras vinkelrätt mot planskiktet.
 • Böjstyvhet
  Denna egenskap bidrar även den till wellpappens staplingsstyrka. Böjstyvheten är ett mått på hur mycket en wellskiva motstår krökning vid böjning. Linerns kvalitet och wellpappens tjocklek är viktiga delar i detta moment.
Sidor inom denna sidas kategori

Kartonger

Kartonger Kaizen Emballage tillverkar alla typer

Hittar du inte det du söker?

Oavsett din fråga så är du mer än välkommen att kontakta oss.