PageLines-logo-mindre.png

Förbrukningsartiklar

Förbrukningsartiklar

Kaizen Emballage levererar kompletta lösningar som förenklar och effektiviserar inköp av förbrukningsartiklar. Vi skräddarsyr lösningar för våra kunder och tar ansvar för att våra produkter alltid finns tillgängliga, oberoende om det är standard artiklar eller kundunika produkter. Vi tillverkar dessutom de flesta wellpappemballage och displayer i vår egen produktion. Upphandlingar av förbrukningsvaror såsom tejp, bandning, sträckfilm, stötdämpning, torkpapper osv. kostar ofta lika mycket som större inköp. Ofta överstiger administrationskostnaderna värdet av den köpta produkten. Kaizen Emballages totalerbjudande möjliggör lagerhållning av produkter nära slutanvändaren utan omständig hantering. Det ger också en betydande minskning av antalet transaktioner, både i godsmottagning och fakturahantering och mindre tid används för att administrera varorna. Beställ Din inköpshandbok där du kan hitta alla dina förbrukningsartiklar: Klicka här!

                 förbrukningsartiklar, torkpapper, bandning, tejp, sträckfilm
Sidor inom denna sidas kategori

Plastwell

Plastwell Plastwell är relativt nytt material

Hittar du inte det du söker?

Oavsett din fråga så är du mer än välkommen att kontakta oss.