PageLines-logo-mindre.png

EUPS-standard

EUPS, eller End Use Performance Standad som det utläses, benämner kraven för wellpappskvalitet. Detta för att ha en universell standard som är gångbar i hela EU. Materialet måste uppfylla vissa värden i en rad olika tester vilka beskrivs närmre här under.

 • Kantkrosstest
  Kantkrossningsmotsåndet kallas även för ECT-värdet och värdet bidrar till hur bra staplingsförmåga materialet har. Testet utförs genom att kraft appliceras i wellpipornas längdriktning och hur mycket som krävs för att krossa den.
 • Sprängstyrka
  Detta test visar på wellpappens tålighet mot ovarsam hantering. Här mäts wellpappens seghet och det tryck som den kan motstå när den tryckbelastas mellan två ringformade plattor.
 • Plankrosstryck
  Kallas även för FCT-värdet. Detta test mäter flutingens styrka och wellpappens förmåga att motstå hop-pressning. Detta görs genom att wellpappen utsätts för tryck appliceras vinkelrätt mot planskiktet.
 • Böjstyvhet
  Denna egenskap bidrar även den till wellpappens staplingsstyrka. Böjstyvheten är ett mått på hur mycket en wellskiva motstår kröking vid böjning. Linerns kvalitet och wellpappens tjocklek är viktiga delar i detta moment.
Sidor inom denna sidas kategori

Hittar du inte det du söker?

Oavsett din fråga så är du mer än välkommen att kontakta oss.