Strategiskt samarbete

Vill genomföra ett strategiskt samarbete:

Behöver designa och utveckla nya produkter

Vill sourca produkter och/eller komponenter från Kina

Behöver större lagringskapacitet

Vill frigöra kapacitet i produktion

Vill frigöra inköpstid till strategiskt viktiga komponenter

Vill frigöra tid på godsmottagning

Vill frigöra tid på ekonomi avdelningen

Kaizen kan:

Designa och utveckla produkter inklusive verktyg

Inköp av verktyg och produkter i Kina

Lagerhållning i Kina

Lagerhålla och packa om produkterna

Göra enklare monteringsarbeten

Samla inköpen av förbrukningsartiklarna emballage etc.

Hjälpa till med distribution

Kommentera