Lego & packning

Legopackning

Vi fungerar som en kreativ partner som frigör produktionstid av enklare montering eller packning. Produktion och våra packningstjänster sker idag till största delen i egna lokaler. Kaizen Emballage investerar med sunt förnuft tillsammans med våra kunder i maskiner som förbättrar och förenklar packningen och ökar lönsamheten för båda parter. Vi utför allt från ompackning av produkter till packning och distribution av broschyrer och marknadsföringsprodukter.

Kommentera