Toleranser på kvantiteter på special artiklar

Toleranser på kvantiteter på special artiklar

Stansade artiklar

1-500st                                        +/- 25%

501-1500st                                  +/- 15%

Över 1500st                                 +/- 10%

In-line artiklar

1 – 500st                                 50%

501 – 1500st                                40%

1501 – 5000st                              25%

Över 5000st                                 10%